Доставка

Доставката в рамките на град София е безплатна! Има възможност за предварителни поръчки за ден и час на доставка, което се заплаща - 20 лв.